2 comments

  1. Chào bạn, công ty mình phát triển phần mềm tại Nhật Bản. Bên mình muốn sử dụng ảnh Cosplay của bạn trong phần mềm về Cosplay. Nếu bạn đồng ý thì inbox lại giúp mình để mình trao đổi kĩ thêm về các điều kiện nhé. Cám ơn bạn


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s